5 Centrála Správy Železnic - Atelier M1 architekti s.r.o.

Centrála Správy Železnic

Centrála SŽ  a Nádraží Smíchov:

 

Dvě určující a na sebe navazující významné stavby, rámující rozsáhlý prostor kolejiště a  nově definující Nádražní ulici.

• Centrála SŽ je navržena jako horizontálně členěná struktura, navazující na strukturu zastřešení terminálu Smíchov.

• Centrála SŽ má naprosto výjimečnou pozici v městě a má mnoho tváří - bude vnímána z odstupu jako

skulptura i z detailu jako fragment ulice, z horních podlaží bude umožněn výhled na celou Prahu i do dálek podél Vltavy a kolejí k jihu.

• Centrála SŽ bude vnímána jako jedna stavba i dvě budovy zároveň.

• Centrála SŽ bude investicí státu - je proto racionální, ekonomická, kompaktní, neexhibuje a přitom je v přidané hodnotě sochařsky plastická a poetická.

Centrála Správy ŽeleznicCentrála Správy Železnic