5 O společnosti - Atelier M1 architekti s.r.o.

Atelier M1 architekti s.r.o., architektonická kancelář, založena v roce 2000, od roku 2003 společnost s ručením omezeným. Zabýváme se projekty staveb různých měřítek i investičních nákladů – od veřejných budov až po rodinné domy. Klientům se stavebním záměrem nabízíme kompletní servis od výběru pozemku a rozvahy jeho využití, přes zpracovaní studie stavby, případně studie proveditelnosti, územní a stavební dokumentace, realizační dokumentace až po autorský a technický dozor stavby a zajištění kolaudace stavby.

 

U všech projektů, bez rozdílu velikosti uplatňujeme tyto zásady:

  • jednoduchost
  • vnitřní logika a řád
  • jasná výtvarná myšlenka
  • trvanlivost (fyzická i morální)
  • cenová přiměřenost
  • individuální přístup ke každému projektu

V naší práci se snažíme spojit kreativitu s profesionalitou.

 

Vedení společnosti - autorský tým:
Ing. arch. Jan Hájek, jednatel, autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Jakub Havlas, společník
Mgr. akad. arch. Pavel Joba, jednatel, autorizovaný architekt ČKA

 

Projektoví partneři:

MgA. Michal Tichý

MgA. Vojtěch Šaroun

Ing. arch. Johana Netrvalová

Ing. arch. Tereza Březovská

 

Team Atelieru M1 se skládá v závislosti na druhu zakázek ze 7-10 architektů a inženýrů, na projektech pak spolupracujeme s celou řadou specialistů, vybíraných podle povahy řešené zakázky.

Společnost je řízena v souladu s normou ISO 9001:2001, stanovující systém managementu jakosti.

Při zpracovávání zakázek se řídíme standardy a předpisy České komory architektů. (www.cka.cc)