5 Výstava Adol Loos světoobčan - Národní technické muzeum 2020 - Atelier M1 architekti s.r.o.

Výstava Adol Loos světoobčan - Národní technické muzeum 2020

Zadáním bylo vypracování architektonického návrhu výstavy ke 150. výročí narození Adolfa Loose v Národním technickém muzeu. Podkladem této studie bylo libreto popisující hlavní principy pojetí architury Adolfa Loose a seznam požadovaných modelů Loosových projektů, které mají být vystaveny.

 

 

 

Výstava Adol Loos světoobčan - Národní technické muzeum 2020Výstava Adol Loos světoobčan - Národní technické muzeum 2020

 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VÝSTAVĚ

 

Organizátor:

Muzeum hlavního města Prahy, Národní technické muzeum

 

Cíl projektu:

Výstava k 150. výročí narození architekta Adolfa Loose (1870 - 1933)

 

Začátek přípravy: 2019

 

Začátek stavby a instalace: 2. listopadu 2020

 

Termín otevření výstavy: 10. prosince 2020

 

Místo konání: Výstavní prostor NTM o rozloze 250m²

 

Kurátor projektu: Mgr. Maria Szadkowska

 

Autoři: Mgr. Maria Szadkowska, Ing. Arch. Petr Krajči

 

Odborný garant projektu: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta

 

Institucionální garant: PhDr. Zuzana Strnadová,

Mgr. Karel Ksandr

 

Architektonická návrh: Atelier M1 architekti s.r.o. (Ing. arch. Jan Hájek, MgA. Martin Holba)

 

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Jan Hájek

 

Autoři: Ing. arch. Jan Hájek, Ing. arch. Jakub Havlas, MgA. Martin Holba, Mgr. akad. arch. Pavel Joba

 

Grafické řešení: M.A. Markéta Othová

Výroba modelů: Pavel Jedlička - Architektonické modely etc. Vladimír Jeník - Architektonické modely a design

 

Produkce: Mgr. Zuzana Hronková

 

Propagace: Mgr. Olga Šámalová

 

Interní oponentura: PhDr. Zuzana Strnadová,

Mgr. Karel Ksandr

 

Institucionální garant NTM: PhDr. Martin Ebel

 

 

KONCEPT VÝSTAVY

 

Výstava představuje stěžejní dílo Adolfa Loosa se zaměřením na jeho realizace v Českých zemích, které dává do kontextu celé Loosovy tvorby a teoretické práce. Tento kontext je ukázan na prostorovém diagramu Loosova života a architektonické tvorby, který je zakreslen na platformě uprostřed místnosti a zároveň ukazuje, kdy a kde vznikaly jednotlivé Loosovy projekty včetně vystavených modelů. Tento prostorový diagram se orientuje podle dvou směrů. Směr podélný popisuje polohopis, kde Adolf Loos žil a tvořil a směr přičný ukazuje časovou osu Loosova života od roku 1870 do roku 1933. Jednotlivé realizace jsou do diagramu zapsány textem. Důležité projekty jsou doplněny dobovou fotografií. Dále tímto diagramem prochází čára zobrazující průběh Loosova života, která návštěvníkům ukazuje, kde Adolf Loos žil a v jaké době. Modely jsou umístěné na diagramu podle doby a místa vzniku. Návštěvník tak může snadno pochopit, v jaké životní fázi jednotlivé projekty vznikaly. Z tohoto diagramu je možné vidět, že Loos tvořil architekturu převážně ve druhé polovině jeho života. Prvním vystavním objektem, se kterým návštěvník přijde do styku, je originál Loosovy knihy Řeči do prázdna, která představuje hlavní principy Loosovy teoretické práce. Tento výstavní objekt bude doplněn krátkým textem vysvětlující výše zmíněný prostorový diagram. Celou výstavou bude znít v první částí výstavního sálu čtení úryvků z knihy Řeči do prázdna, které přidají výstavě na atmosféře a návštěvník tak bude po dobu výstavy vnímat i Loosovu teoretickou práci.