5 Expozice k dějinám Němců v českých zemích - Atelier M1 architekti s.r.o.

Expozice k dějinám Němců v českých zemích

Soutěžní návrh stálé expozice k dějinám německy mluvících obyvatel v českých zemích - Ústí nad Labem

Expozice k dějinám Němců v českých zemíchExpozice k dějinám Němců v českých zemích

Zadáním je žádána expozice na nejmodernějším stupni dnešního výstavnictví. Tuto modernost chápeme ve vstřícnosti k návštěvníkovi ve smyslu snadného pochopení tématu. Konceptem je tedy architektura expozice vyvolávající okamžitý dojem, na základě kterého získá návštěvník představu o prezentovaném tématu bez znalosti textové interpretace. Cílem není povrchnost, nýbrž získání pozornosti a vůle začít se tématem hlouběji zabývat, čehož se nejlépe dosáhne srozumitelností ve smyslu „vstoupíš a víš o čem to bude“.

Za velmi důležitou součást našeho konceptu považujeme „neinvazivní“ polohu výtvarného řešení vzhledem ke sbírkám. Pro každé jednotlivé téma je navržen jeden výrazově silný zástupný předmět a z tohoto důvodu je řešeno pozadí expozic neutrálně. Většinou jsou stěny, podlahy  a stropy místností řešeny v bílé barvě, vyjíměčně šedočerné, pokud je třeba vytvořit šero. Nositelem barevnosti jsou ostění vstupů ve smyslu usnadnění navigace a orientace návštěvníků.

 

Expozice bude umístěna v budově bývalé obecné německé školy. Budova Burgerschule, resp. Richard – Wagner – Schule byla postavena v rozmezí let 1875 – 1897 pravděpodobně podle plánů Adolfa Koglera v neorenesančním stylu. Budova je dnes zapsanou kulturní nemovitou památkou.

 

Typologie a historie této budovy jsou příznačné pro téma výstavy a autentičnost architektury považujeme za významnou hodnotu nebo šťastnou souhru, kterou je vhodné využít ve prospěch expozice.  Bývalá školní chodba i nyní spojuje rozdílné světy, situované v jednotlivých prostorech bývalých tříd. V prostoru této spojnice se odehrává vysvětlení výstavy. Chodba je ponechána v autentické podobě, je doplněna panelem s navigací, úvodními informacemi o výstavě, časovou osou s karikovaným výkladem pro děti, oddychovým sezením.  

 

Na chodbu navazuje ochoz místností. Z principu zadání je pro každou místnost přiřazeno téma. Každému tématu / místnosti odpovídá určitý vizuální výraz. Výstava je souborem sekvencí spojených chodbou, chronologií, interpretací a osobnostmi tvůrců