5 Rekonstrukce a rozšíření MŠ Měšice - Atelier M1 architekti s.r.o.

Rekonstrukce a rozšíření MŠ Měšice

Studie proveditelnosti a dislokační studie rozšíření mateřské školky ve středočeské obci Měšice.

Rekonstrukce a rozšíření MŠ MěšiceRekonstrukce a rozšíření MŠ Měšice

Předmětem zadání bylo zpracování technickoekonomické studie zahrnující studii proveditelnost a dislokační studii, pro nalezení dalšího optimálního postupu. Studie se týká zejména úpravy a prověření provozních vazeb jednotlivých funkcí uvnitř objektu tj. provozu mateřské školy a zázemí přilehlého fotbalového hřiště. Cílem studie je vyhodnocení provozních kapacit a prověření možnosti rozšíření objektu pro navýšení kapacity MŠ s ohledem na požadavky orgánů památkové péče.

Objekt mateřské školky se nachází v památkově chráněném areálu zámku Měšice. Původní areál vznikl v letech 1767-75  a jedná se o urbanisticky hodnotnou, osově komponovanou kompozici barokního zámku dle návrhu A. Haffneckera se zámeckým parkem a souborem hospodářských budov. Celek je zapsán jako Kulturní památka. S ohledem na požadavky památkové péče a ochranu výše uvedených urbanistických hodnot je rozšíření objektu možné pouze směrem do vnitrobloku. Hlavním cílem návrhu je celková reorganizace provozů v budově v návaznosti na okolní plochy, tak aby se jednotlivé provozy nekřížily. Klíčové jsou vztahymateřská škola – zahrada -dětské hřiště MŠ a fotbalové hřiště – šatny -zázemí pro diváky.