5 Přírodovědecká fakulta Olomouc - Atelier M1 architekti s.r.o.

Přírodovědecká fakulta Olomouc

Novostavba Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

  • geologie, geodézie
  • organická, anorganická, analytická chemie 
  • fyzika
  • matematika
  • děkanát, studijní oddělení, správa a adminstrativa
  • aula, přednáškové místnosti, seminární místnosti, knihovna, studijní centrum, podzemní parking pro 100 automobilů
  • univerzitní park

Zahájení projektu: 2003 (architektonická soutěž)

Zahájení výstavby: 09.2006. Dokončení výstavby: kolaudace proběhla 9.12.2008

Dokončení interiérů: 03.2009

Uvedení do provozu - zahájení školního roku 1.10.2009

Investiční náklady: stavba 870 mil. Kč, interiéry a laboratorní vybavení: 200 mil. Kč

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Spolupráce: Pavel Brázda, Karel Prášil, Jana Cigošová

 

Pohled z univerzitního parkuPohled z univerzitního parku
Zakázka na novostavbu přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vzešla z architektonické soutěže v roce 2003. Fakulta vyrostla jako doplnění univrsitního kampusu a je zasazená na okraj parku. Součástí úlohy bylo i řešení přilehlého území a možnost zkvalitnit univerzitní život jak uvnitř tak i vně budov jednotlivých fakult. Atelier situoval novou budovu podél třídy 17. listopadu a navázal tak na stávající uliční čáru celé třídy. Samotnou budovu pak koncipoval jako jednoduchý jasně čitelný objekt, jehož tvář je vytvořena prostým průnikem dvou hranolů, podélného s učebnami a kabinety a příčného s posluchárnami a jehož futuristicky laděný výraz podtrhuje progresivnost a vědeckost zde vyučovaných oborů. Tento vykonzolovaný průnik označuje zároveň hlavní vstup, který příchozího navádí do centrální haly se schodištěm, prosvětlené shora kuželovitým světlíkem. Vnitřní uspořádání fakulty je pak krajinou různě se zužujících a rozšiřujících chodeb, otevírajících průhledy na panorama města a přilehlou zeleň, která tvoří důležitou součást celkového konceptu. Přilehlý park je navržen po vzoru anglických univerzitních parků jako polosoukromý prostor, určený především pro relaxaci studentů, s vyloučením využití pro širokou veřejnost, jako venčení psů apod.. Kvalitní stříhaný trávník, stromy poskytující příjemný stín pod širokými korunami, mlatové cesty, to vše je díky maximálnímu prosklení parteru nové univerzity jakoby součástí i nové budovy a spoluvytváří příjemné prostředí pro studenty.