5 Bohemian National Hall, New York - Atelier M1 architekti s.r.o.

Bohemian National Hall, New York

Rekonstrukce České národní budovy .

Bohemian National Hall.

301, 73-rd Street, New York, Manhattan.

  • generální konzulát ČR v New Yorku
  • Czech Centers
  • víceúčelový sál pro 300 osob, klubové kino pro 60 osob, galerie
  • restaurace pro 100 míst

celkové investiční náklady: 750 mil. Kč

zahájení projektu: 2004

zahájení výstavby: 05/2007

termín dokončení: 10/2008

investor: MZV ČR

dodavateL: PSJ a.s.

hlavní stavbyvedoucí: ing. Martin Švoma

 

Spolupráce na projektu: ing. Pavel Brázda, ing.arch. Karel Prášil, ing. arch. Per Dolejší, ing. arch. Jitka Sedláčková.

Grafický design: Studio Najbrt

Další fotografie z průběhu stavby a ze slavnostního otevření (autor Marian Beneš): http://www.see-saw.eu/

 

BOHEMIAN NATIONAL HALL -pohled ze 73. uliceBOHEMIAN NATIONAL HALL -pohled ze 73. ulice

Bohemian National Hall  je budova postavená z krajanských sbírek r.1896 na Manhattanu v části Upper East Side. Jedná se o jednu z posledních dochvaných původních českých staveb v New Yorku a významný symbol působení čechu v USA. Je postavena v neorenesančním slohu podle návrhu německého architekta Williama C. Frohneho. Po několik desítek let fungovala budova jak středisko velmi živého krajanského společenského života, po válce ale postupně spolkový život uvadal až zůstal objekt zcela opuštěný. Jelikož se jedná ale nejen v rámci New Yorku o významnou památku, odkoupila budovu v r.2001 Česká republika od krajanského spolku (Bohemian Benevolent and Literary Association) za symbolickou částku jedné koruny. Prakticky vzápětí se rozběhl plán na její rekonstrukci a v rámci výběrového řízení získal atelier tuto zakázku. Projekt byl rozdělen do tří etap a atelier je autorem třetí, poslední etapy, tedy dispozičního a interiérového řešení.

Cílem rekonstrukce bylo otevřít budovu maximálně široké veřejnosti, část upravit pro potřeby konzulátu a jedno podlaží zůstalo podle dohody původnímu majiteli -krajanskému spolku. V přízemí byla vybudována restaurace a kino, ve 4.a 5. podlaží pak  zrekonstruován velký společenský sál. Základním motivem konceptu úprav bylo vytvoření prostorné dvoupodlažní haly s novým prvkem vloženého točitého schodiště. Atelier usiloval o určitý kontrast k historické budově, proto jsou přízemní úpravy v současném designu, tedy maximálně transparntní lehké konstrukce. Naproti tomu je rekostrukce horního společenského sálu velmi konzervativní se snahou o obnovení veškerých téměř zaniklých dekorativních prvků. Moderní interier se odehrává až za dveřmi-hranicí sálu a pomocných prostorů.