5 Nemocnice Třebotov - rekonstrukce Malé vily - Atelier M1 architekti s.r.o.

Nemocnice Třebotov - rekonstrukce Malé vily

Stavební úpravy a opravy jednoho z pavilonů soukromé nemocnice v Třebotově, tzv. Malé vily.

Projekt a realizace: 2010-11

Autor: Pavel Joba

Spolupráce: Barbora Jobová

foto z průběhu stavbyfoto z průběhu stavby
V Třebotově byl Atelier vyzván až v průběhu stavebních prací aby pomohl s konečnou fází návrhu interierů pro nemocniční pavilon, který měl vzniknout adaptací původní neobarokní vily a sloužit jako nadstandartní následná péče s vyšším standartem. Hrubá rekonstrukce byla již dokončena a úkolem bylo materiálové a barevné řešení pokojů, které se pak rozrostlo i na venkovní úpravy a návrh historizujícího schodiště. Většinu návrhů už nebylo možné kontrolovat běhěm realizace, jinak by byl výsledek určitě uspokojivější.