5 12/5/2023 Aktuální fotografie ze stavby Nové Waltrovky - Atelier M1 architekti s.r.o.

12/5/2023 Aktuální fotografie ze stavby Nové Waltrovky

Na staveništi projektu Nová Waltrovka se dokončují fasády objektů kancelářských budov Metalica a Legatica spolu s novým hotelem ZLEEP.

Nová WaltrovkaNová Waltrovka