5 10/12/2020 Přípravné práce pro realizaci komplexu Delta Radlické (Waltrovka III) - Atelier M1 architekti s.r.o.

10/12/2020 Přípravné práce pro realizaci komplexu Delta Radlické (Waltrovka III)

V současnosti probíhají přípravné práce pro realizaci komplexu Delta Radlická.

Probíhají demolice stávající objektů a přeložka vejčité kanalizační stoky.

10/12/2020 Přípravné práce pro realizaci Delta Radlické (Waltrovka III)10/12/2020 Přípravné práce pro realizaci Delta Radlické (Waltrovka III)