5 25/06/2020 Janáčkovo kulturní centrum v Brně- 2.etapa - stavební povolení - Atelier M1 architekti s.r.o.

25/06/2020 Janáčkovo kulturní centrum v Brně- 2.etapa - stavební povolení

Dne 11.6. nabylo právní moci stavební povolení pro akci Janáčkovo kulturní centrum v Brně-  2.etapa

25/06/2020 Janáčkovo kulturní centrum v Brně-  2.etapa - stavební povolení25/06/2020 Janáčkovo kulturní centrum v Brně- 2.etapa - stavební povolení