5 04/10/2019 Grand Prix Architektů - Atelier M1 architekti s.r.o.

04/10/2019 Grand Prix Architektů

Atelier M1 architekti získal Čestné uznání Grand Prix Architektů v kategorii Urbanismus za projekt akupunkturního urbanismu obce Líbeznice.

..