5 08/03/2019 Křest publikace Kniha 20000 s tělocvičnou v Líbeznicích - Atelier M1 architekti s.r.o.

08/03/2019 Křest publikace Kniha 20000 s tělocvičnou v Líbeznicích

Dne 8.3.2019 proběhl v CAMPu křest publikace Kniha 20000. Mezi jednou z dvaceti staveb je zde prezentována i tělocvična v Líbeznicích.

 

 

20000 je literárně-vizuální dokument o nové architektuře v českých regionech. Publikace představuje portréty 20 míst ve 20 městech a obcích České republiky, které svým počtem obyvatel nepřesahují 20000, za nimiž stojí 20 předních architektonických studií. Podkladem pro texty jsou rozhovory s architektonickými studii a tzv. hybateli architektury – zadavateli, investory, provozovateli, vedením obce či města, místními kulturními organizátory. Autorské fotografie vznikaly speciálně pro knihu a zcela atypicky v době reálného provozu objektů.

Autoři hledají body jemných i výrazných zásahů do města i krajiny, sledují proměnu české vesnice a malého města a stavbu nových emblematických veřejných budov, stejně jako akupunkturní urbanistické zásahy, které dokáží proměnit charakter a biorytmus daného místa.

 

křest knihy, zdroj: www.kniha20000.czkřest knihy, zdroj: www.kniha20000.cz

ury v nejmenším měřítku.

Publikace vychází v březnu 2019.