5 20/7/2015 - 3. místo v soutěži - Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO) - Atelier M1 architekti s.r.o.

20/7/2015 - 3. místo v soutěži - Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO)

Předmětem soutěže byl návrh novostavby Centra přírodovědných a technických oborů („CPTO“), jehož stavba je lokalizována do prostředí nově budovaného areálu kampusu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně („UJEP“) v blízkosti centra města Ústí nad Labem.
20/7/2015 3. místo v soutěži - Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO)20/7/2015 3. místo v soutěži - Centrum přírodovědných a technických oborů (CPTO)