článek ERA21 č.5/09 Olomoucké dny architektury a stavebnictví 2009

Dne 6. 11. vyvrcholil program 5. ročníku Olomouckých dnů architektury a stavebnictví exkurzí po dokončené stavbě Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého.