5 12.6.2008 Urbanistická soutěž Strahov Praha6 - Atelier M1 architekti s.r.o.

12.6.2008 Urbanistická soutěž Strahov Praha6

12.6. byl vybrán komisí odborníků návrh naší kanceláře v Architektonické soutěži Strahov jako jeden ze šesti návrhů k dalšímu zpracování, jehož výsledkem by měl být Masterpan velkého rozvojového území Strahov.
Strahov01Strahov01