5 Informační středisko Středočeského kraje Praha 1 - Atelier M1 architekti s.r.o.

Informační středisko Středočeského kraje Praha 1

Informační středisko Středočeského kraje.

Husova ul., Praha 1

Projekt, realizace 2007.

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Spolupráce: Jitka Sedláčková

Náklady: 1,6 mil. Kč

Nasvícení zdůrazňuje historické tvaroslovíNasvícení zdůrazňuje historické tvarosloví
Zadáním bylo vyřešit vnitřní zařízení informačního střediska, náležející Středočeskému muzeu. Klenutý prostor vyčleněný pro informační středisko byl vytvoření nánosem vrstev v průběhu historických epoch, byl hotový a definitivní. Návrh tedy řešil jen rozmístění nových prvků a zařízení. původní prostor bylo potřeba spíše zvýraznit a podpořit než překrývat novou současnou vrstvou. Doba realizace byla od prvních skic až po otevření 10 týdnů.