5 Vltavská filharmonie - Atelier M1 architekti s.r.o.

Vltavská filharmonie

Návrh Vltavské filharmonie oceněný 2. cenou v mezinárodní architektonické soutěži se 115 účastníky. Spolupráce s Barozzi Veiga, Španělsko - Barcelona.

Vltavská filharmonieVltavská filharmonie

CZ

Atelier M1 architekti se podílel na soutěžním návrhu Vltavské filharmonie od autorů z Barcelonského atelieru Barozzi Veiga. V mezinárodním autorském týmu Barrozi Veiga + M1 vznikl projekt, který v soutěži skončil na 2. místě.

 

Romantická architektura budovy nové filharmonie, inspirovaná dynamikou metropole a plynutím hudby jako řeky, vytváří nový orientační bod zakořeněný ve městě a přináší aktivní, dynamický a prostupný veřejný prostor otevřený k řece. Vertikální forma budovy, vypínající se jako maják pod pražským nebem, vytváří architekturu schopnou souznít s pražským panoramatem a pulsujícím velkoměstem, schopnou aktivovat v lokalitě Vltavská život a rozvoj.

 

Navrhnout budovu filharmonie znamená vytvořit jednu z nejvýznamnějších kulturních institucí města nebo země. Znamená to také navrhnout budovu, která má být silným reprezentativním symbolem a dominantou.

 

Naším cílem v tomto projektu je nejen dát podobu kulturní instituci, ale i přinést hodnoty, které umožní, aby se budova filharmonie stala referencí v evropské kultuře.

 

Jemně vykrojené křivky budovy filharmonie vytváří charakteristické panorama nové významné instituce, která v dálce vede dialog s hlavní dominantou města a zároveň navazuje přímý rozhovor s řekou. Budova umístěná v centrální poloze na pozemku se otevírá do všech směrů a stejně jako řeka vnáší do městského celku jako hlavní prvek myšlenku pohybu.

 

Charakteristické zakřivené plochy fasády vytváří z budovy filharmonie dynamický prvek, který se neustále proměňuje v závislosti na dopadajícím světle. Jednoduchá a zároveň organická výrazná forma je tvořena pevnou kompozicí jednotlivých elementů, které dávají tvar a soudržnost celku. Budova filharmonie symbolizuje a evokuje plynulost řeky před sebou i prchavost hudby.

 

Nová budova filharmonie vstupuje do města jako nová dominanta mající sílu proměnit složitou problematickou lokalitu, ve které stojí ve svou hlavní přednost.

 

Centrální vertikální hlavní hmota, která obsahuje nejvýznamnější části stavebního programu se stává dominantou viditelnou z dálky.

 

Autoři: Barozzi Veiga : Alberto Fernandez Veiga, Fabrizio Barozzi

Spoluautoři: Atelier M1 architekti: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas, Tereza Březovská, Martin Holba

Akustické řešení: Nagata Acoustics | Branch Paris, France

Divadelní technologie: Theatre Projects Consultants Ltd. | London, United Kingdom

Stavebně konstrukční řešení a koncept TZB: Buro Happold GmbH | Berlin, Germany

Landscape: Atelier Loidl Landschaftsarchitekten GmbH | Berlin, Germany

 

 

EN

Studio M1 architects participated in the competition design of the Vltava Philharmonic Hall by Barozzi Veiga from Barcelona. The international team of Barozzi Veiga + M1 created the project, which was awarded 2nd place in the competition.

 

Inspired by the verticality of the city´s architecture and the fluid evanescence of music, the romantic architecture of the new philharmonic, creates a new landmark rooted in the city, and an active, dynamic and permeable public space open to the Vltava River.

 

As a lighthouse, under the Prague sky, the radical vertical organization of the building will create an architecture able to resonate with Prague´s castellated profile and will permit to foster a public dynamism, which will activate the urban life of the place.

 

Designing a building for a Philharmonic Hall means thinking about one of the most important cultural institutions of a city, or of a country. But it also means facing a building that has the capacity to become an emblem for what it represents and what it aspires to. Our aim with this project is not only to give shape to a cultural institution, but to do so by transmitting values that will allow the Philharmonic building to become a reference in European culture.

 

Carved in height by gently curved surfaces, the building of the new Philharmonic gives shape to a landscape that dialogues in the distance with the main landmark of the city and at the same time establishes a direct conversation with the river. Placed in a central position on the site, the building opens in all directions and, like the river, introduces the idea of movement into the urban ensemble as a main feature.

 

The curved surfaces that characterise the building make it into a dynamic, constantly changing element, depending on the light that falls on it. A simple and expressive element at the same time; organic, formalised as the composition of a set of elements that give shape to a unitary and coherent whole. A building with the capacity to evoke the fluidity of the river in front of it and the evanescence of music.

 

The new Philharmonic building emerges as a tall volume, with the strength and capacity to transform the complexity of the environment in which it stands into its main asset.

 

This central, vertical element, in which the most significant parts of the programme are located, becomes the element of reference from a distance.  Its shape and position allow the rest of the buildings in the masterplan to be organised around it. The Creative Hub and the orchestra building are two extensive, horizontal constructions on a more human scale, in contrast to the building housing the concert halls, whose curved surfaces create an open, dynamic, fluid public space capable of connecting the Holesovice masterplan to the river.

 

The layout and geometry of the three volumes activate the entire urban square that connects the river with the city, opening the more public uses of the philharmonic to the square. A public space, completely open to the river through an urban grandstand, with the capacity and the will to become a catalyst for the city's urban culture.

 

 

Authors: Barozzi Veiga : Alberto Fernandez Veiga, Fabrizio Barozzi

Coauthors: Atelier M1 architekti: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas, Tereza Březovská, Martin Holba

Acoustic Expert: Nagata Acoustics | Branch Paris, France

Theatre Consultants: Theatre Projects Consultants Ltd. | London, United Kingdom

Structures, MEP Engineering: Buro Happold GmbH | Berlin, Germany

Landscape: Atelier Loidl Landschaftsarchitekten GmbH | Berlin, Germany