5 Bytový dům Humpolec - Atelier M1 architekti s.r.o.

Bytový dům Humpolec

Řešené území se nachází v klidnější části města s převažující zástavbou 4-podlažních bytových domů a solitérních rodinných domů se zahradami. Návrh umisťuje na parcelu 2 domy se společným suterénem s parkováním. Domy se sedlovou střechou jsou orientoᆳvány do ulice štítovou fasádou, drží uliční čaru, která je prolomená prostorem s parkovou úpravou pro volnočasové využití obyvatel celého města.  Každý dům je rozdělen na dva domy se samostatnými vstupy vizuálně odlišeny rozdílnými povrchy fasád. 

Bytový dům HumpolecBytový dům Humpolec

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ 
Řešené území podél Hálkovy ulice se nachází v klidnější, spíše rezidenční části města, kde zástavbu tvoří dvou až třípodlažní bytové domy či rodinné domy se šikmými střechami s keramickou krytinou. Na pozemku tak navrhujeme dva domy na společném parkovacím suterénu orientované do ulice západní štítovou fasádou. Navržené domy jsou umístěny kolmo na Hálkovu ulici, aby byla lépe využita hloubka parcely, obdobně jako existující bytový dům, díky čemuž budou i byty orientovány do mezilehlých zahrad. Mezi domy vzniká průhled do vstupního veřejného prostoru s převažující parkovou úpravou doplněný o volnočasové zázemí (hrací hřiště, dětské hřiště, posezení), zahrada je tak čitelná z ulice jako prostor pro obyvatele z přilehlé komunity. Podstatnou složkou souboru je řešení zeleně ve více vrstvách a volnočasový prostor uvnitř bloku. 
Domy A,B navazují uličními štíty na štít stávajícího domu na nároží Hálkovy a Máchovy ulice, čímž vzniká uliční čára s předzahrádkami, chodníkem, alejí a parkováním podél komunikace. Ulice má díky štítům domů A, B stejný rytmus zástavby po obou stranách (domy A, B korespondují s protilehlými domy). Oba domy A, B mají jeden společný vjezd do suterénního společného parkingu, jenž je umístěn vedle hasičské zbrojnice v nejnižším místě pozemku. Zbylá potřebná stání pro existující zástavbu jsou navržena jako podélná při okraji komunikace. Chodník je řešen nově a je oddělen od komunikace zeleným pásem s alejí. 
V zadní části pozemku pod klubovnou nebo hřištěm bude umístěna nádrž na jímání dešťové vody, která bude použita pro zavlažování zeleně na pozemku, případně i jako "šedá" voda pro splachování WC a pod. 

 

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Oba domy jsou členěny na dvě schodišťové sekce -každá sekce má jinou fasádu, díky čemuž stavby působí měřítkově přiměřenější a pestřejší. Domy mají dva vstupy (A1,A2,B1,B2), na vstupní chodbu navazuje přirozeně osvětlené schodiště s výtahem, na patře jsou 2-3 byty s převažující dispozicí 3kk. 
Domy jsou navrženy jednoduše, s důrazem na zdravé, trvanlivé, a dobře udržovatelné materiály s kvalitními tepelně technickými parametry. Hrubá stavba nadzemní části je 
navržena z keramického tvárnicového systému s omítkami (nikoliv z monolitického 
betonu), jelikož keramické zdivo lépe "dýchá", pracuje dobře s akumulací a vlhkostí a je pocitově "teplejší". Šikmé stropy nad podkrovím budou zhotoveny jako masivní keramické polomontované. Podkroví tedy bude mít (na rozdíl od běžných zateplených krovů) masivní těžkou akumulační vrstvu ve střešní rovině. Pro zateplení stěn, střechy i podlahy přízemí bude použita minerální vata. Fasádní materiály budou tradiční, přirozené, trvanlivé (hrubá omítka s vápennou barvou, cihelné pásky, důkladně naolejované modřínové dřevo, keramické střešní tašky, dřevohliníková okna s trojsklem). Spodní stavba bude železobetonová monolitická. 
Celá stavba je navržena jako přirozeně tepelně úsporná -obálka z masivního, nadstandardně zatepleného zdivo spíše s děrovými otvory nežli s velkými prosklenými stěnami bude odpovídat začlenění v PENB do třídy A. Všechny byty jsou navrženy s maximální snahou o příčnou provětratelnost a  tepelnou stabilitu, včetně vnějšího clonění roletami a markýzami tak, aby nebylo nutné žádný z bytů (ani podkrovní) klimatizovat, budou-li přirozeně větrány. 
Díky prostorným oknům a různým typům fasád, zeleným zahradám  i volnočasovému prostoru za domy by měl soubor působit civilně, příjemně, uvolněně. Věříme tomu, že domy, jak jsou navrženy budou nabízet příjemné bydlení a budou pozitivně vnímány dnes i za 100 let, což se ne vždy dá předpokládat u staveb snažících se úporně zachytit módní trendy. Snažili jsme se navrhnout  kvalitní a  uměřenou obecní výstavbu, domy s příjemným měřítkem, domy schodišťového -nikoliv chodbového typu tak, jak je dobře známe z tradičních činžovních domů. 
Celková kapacita obou domů je 36 převážně rodinných bytů a 39 parkovacích míst v suterénu. Další parkovací stání pro stávající výstavbu jsou umístěna podél komunikace. 
Zadaný rozpočet 60 mil. Kč by měl pokrýt stavbu 1. etapy -tedy společného parkovacího suterénu a bytového domu A a společné infrastruktury. Je možné, že po zpracování detailního rozpočtu by náklady na první etapu byly o cca 10-15 mil. Kč vyšší. Pokud by to nebylo možné, pak je možné etapizovat i podzemní parking na dvě části. Druhou etapu -bytový dům B s náklady cca 45-55 mil. Kč (horní stavba) lze stavět současně nebo v časovém odstupu.  Ceny jsou orientační, bez DPH 15%, byly by dále upřesněny v každé navazující výkonové fázi.