5 Y SOFT CAMPUS - Atelier M1 architekti s.r.o.

Y SOFT CAMPUS

Koncepční studie sídla firmy Y SOFT v Brně - výzkum, výroba , logistika

Y SOFT CAMPUSY SOFT CAMPUS

Objekt je ve svahu a z tohoto důvodu má šest nadzemních podlaží. Díky uskakování pater podle terénní konfigurace mají tři spodní podlaží přímý výstup do zahrad a tři horní podlaží přímý výstup na terasy. Všechny pracovny jsou součástí arkád soustředěných kolem atriových zahrad. Budova je tak provozně kompaktní, ale v důsledku prolínání interierů s exteriéry má její forma pavilonový charakter.

 

Stavba je v duchu zadání  navržena jednoduše, energeticky úsporně a se selským rozumem. Základem kvalitního vnitřního prostředí je dostatečně masivní těžký obvodový plášť s mírou prosklení menší než 50% a těžká klimaticky stabilní střecha. Arkády a obklady přirozeně stíní interiéry. Zeleň v atriích a okolo stavby bude stínit a ochlazovat vzduch. Venkovní stínění roletami je dnes již standard. Všechny kanceláře i společné prostory budou mít otevíravá okna pro přirozené větrání.