5 Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum - soutěž - Atelier M1 architekti s.r.o.

Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum - soutěž

Autoři: Pavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájek

Spolupráce na návrhu: MgA. Michal Tichý, ing. arch. Jakub Straka, Vojtěch Šaroun

 

01/2016 – 06/2015

 

2. místo

 

Návrh usiluje soudobými prostředky o harmonické zapojení dvou nových budov do homogenní rodiny stávajících staveb. Kromě toho se snaží o vylepšení pobytové kvalitu přiléhajících ulic – o vytvoření různých typů veřejných prostorů před stavbami i podél nich, kde by se studenti mohli setkávat, posadit, diskutovat. Toto jsou klíčové znaky návrhu, díky nimž obě stavby mohou navázat na soulad a kvalitu ostatních budov v kampusu

Kampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum - soutěžKampus Albertov – Biocentrum, Globcentrum - soutěž

Prvky souladu s kontextem:

- Obdobná výška římsy (okolo 20m) jako okolní objekty, co nejnižší počet podlaží (navržených 5NP je vůči vymezenému stavebnímu pozemku a programu minimum). Nad římsou členitá střešní krajina.

- Pravidelný rytmus svislých oken

- Atria: Uspořádání do bloku s atrii, jejich využití pro přirozené osvětlení a větrání budovy zevnitř

- Těžký zděný obvodový plášť 

 

Nové kompoziční prvky jsou tyto:

- Středy budov jsou navrženy jako pobytové, komunikační zóny s průhledem do atrií – cílem je střed stavby vymezit pro pohyb, pobyt a setkávání členů akademické komunity. Atria není nutné obcházet okolo tak jako u starších objektů.

- Zelené pobytové střechy: široké střešní krajiny navrhujeme otevřít a zpřístupnit pro relaxaci badatelům, kteří po většinu času budou zavření v prostředí laboratoře. Při dobrém počasí si mohou vyjít na zelenou střešní terasu a na slunce a čerstvý vzduch. 

- Živé přízemí budov: Na rozdíl od starších budov, které jsou svým vnitřním životem odtrženy od ulic kampusu, navrhujeme obě budovy v přízemí co nejvíce propojit s okolními ulicemi.