5 Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně - soutěž - Atelier M1 architekti s.r.o.

Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně - soutěž

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas, Jakub Straka


1. místo


Zelená věž a piazzetta – bonus pro Střešovice.


Existující větrací věž není apriori navržena jako umělecké dílo. Pouhé dekorování věže

uměním nepovažujeme v sousedství civilních viladomů za poněkud křečovité. Jelikož beton

větracího válce nemá pohledovou kvalitu, zdá se nám jako nejpřirozenější řešení nechat válec

porůst popínavým rostlinami a betonovou věž proměnit na zelenou. Plocha betonu by byla

opatřena šedým nátěrem a výsadbou přísavníku trojcípého. Pro urychlení růstu do výšky lze

na válci vytvořit vyvazovací treláž z diagonálních nerez lanek v rastru 1 x 1m. Přísavník má

v každém ročním období jinou barvu (od svěží žluto zelené až po červenou), barva věže se

bude měnit. Vzhledem k blízkosti obytných domů preferujeme klidný přírodní výraz věže,

spíše nežli rušivou image „věže - uměleckého díla“ nebo „věže - horolezecké stěny“ apod.


Existující masivní a vysoký betonový válec také přímo vybízí k vybudování jednoduché

vyhlídky s malými výrobními náklady. Netradiční výhled by ukázal Petřínskou rozhlednu,

Pražský hrad, Žižkovskou věž, Vinohrady, ale i např. Trojský most. Točité schodiště

sestávající ze 120 stupňů z cortenové oceli a podesta pro výhled 180 ° ve výšce 20,4 m by

byly kotveny přímo do betonu, výrobní náklady by byly v řádech několika set tisíc Kč. Okolo

schodů i plošiny by bylo zřízeno zábradlí se zvýšenou výškou s výpletem z nerez sítě. Vstup

na schodiště by byl uzamykatelný brankou. Správce kavárny na piazzetě by současně

zodpovídal za uzamčení vyhlídky na noc. Vzhledem k nutnosti vyšlapat 120 schodů na

vyhlídku „po svých“ nepředpokládáme na věži přílišný ruch. Vyhlídková plošina není

stěžejním tématem návrhu, zelená věž může v případě organizačních nebo finančních

problémů žít svým životem i bez vyhlídky.Výtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně - soutěžVýtvarné řešení výdechu MO Blanka Na Octárně - soutěž