5 Přestavba chaty na malířský ateliér - Atelier M1 architekti s.r.o.

Přestavba chaty na malířský ateliér

Základní údaje

Místo realizace: Ledečko

Stávající objekt: 18,0 m2

Navržená plocha přístavby ateliéru: 66,8 m2

Celková navržená zastavěná plocha objektu po přestavbě: 109,1 m2

 

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

 

Přestavba chaty na malířský ateliérPřestavba chaty na malířský ateliér