5 Janáčkovo kulturní centrum Brno - Atelier M1 architekti s.r.o.

Janáčkovo kulturní centrum Brno

Janáčkovo kulturní centrum - kulturní a kongresové centrum

Veselá / Besední ulice, Brno

Mezinárodní architektonická soutěž: 2003-2004, 1. místo

Studie proveditelnosti - varianty: 2005-2007

Projekt k územnímu řízení: 2009-2013

Pravomocné územní rozhodnutí: 2.7.2013

Pravomocné stavební povolení 1. etapy: 2014

Realizace 1. etapy: 2015 - 2017

Stav: 2. etapa je ve fázi PDPS, projekt řeší arch. Hrůša & spol. na základě poskytnuté licence, Atelier M1 architekti provádí autorský dozor nad projektem

Náklady: 900 mil. Kč (z t oho 1. etapa 200 mil. Kč, 2. etapa 700 mil. Kč)

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Spolupráce: Pavel Brázda

Janáčkovo kulturní centrum Brno-pohled z ulice VeseláJanáčkovo kulturní centrum Brno-pohled z ulice Veselá

Janáčkovo kulturní centrum je velkým brněnským snem o koncertním sále špičkové úrovně, který by přitáhl díky unikátní akustice nejlepší světové umělce a symfonické orchestry a tím i posílil pozici české hudební scény v evropském kontextu. Sál by měl ale zároveň vytvořit podmínky pro pořádání divadelních, operních nebo filmových festivalů. Vybrané umístění stavby je hodné její náplně, parcela stojí v samém centru města, obklopená dalšími významnými budovami jako jsou Moravská galerie, Hotel International, Městská radnice nebo v neposlední řadě i Besední dům, jako sídlo Filharmonie Brno, který by měl být s novým koncertním sálem propojen proskleným můstkem. 

Mezinárodní architektonické soutěže se v roce 2004 zúčastnilo více než 80 soutěžících a soutěžilo se ve 4 kolech. Atelier získal v této silné konkurenci 1. místo a dále projekt rozpracovává. V průběhu času se proměnilo zastupitelstvo a finanční možnosti města, ale projekt stále pokračuje i když zatím jen ve své první fázi -podzemní stavby.

Koncept návrhu je jednoduchý bílý hranol, který se svým tvarem i materialistou hlásí k tradici brněnského funkcionalismu. Budova je zároveň výrazným solitérem i doplněním stávajícího městského bloku. Stejný důraz je kladen na náměstí, které by mělo být nedílnou součástí budovy, jako kontrast plného a prázdného, které se vzájemně doplňují a komunikují.

V roce 2014 by měla začít stavba první etapy, která zahrnuje podzemní garáže pro městské centrum a nové náměstí na povrchu. Pro 2. etapu stavby - koncertní sál se stále hledají finance.