5 Vodní dům - soutěž - Atelier M1 architekti s.r.o.

Vodní dům - soutěž

Návštěvnické a edukativní centrum "Vodní dům" v blízkosti vodní nádrže Želivka

Studie pro architektonickou soutěž, vyhlášenou Svazem ochránců přírody ve Vlašimi

Projekt: 2009

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Pohled na vstupní zářez, vodní clonu a pavilon občerstvení na střeše u venkovní expozicePohled na vstupní zářez, vodní clonu a pavilon občerstvení na střeše u venkovní expozice

Při budování vodní nádrže Želivka, mimo jiné hlavního zdroje pitné vody pro Prahy, bylo způsobeno místním obyvatelům mnoho křivd a i dnešní způsob ochrany přírody a vodních zdrojů působí mnohá omezení, které jsou stále vnímány spíše negativně. Svaz ochránců přírody se proto rozhodl popularizovat ochranu přírody především mezi žáky základních a středních škol. Pro tyto účely zadal architektovnickou soutěž na vybudování tzv. "Vodního domu" - návštěvnického střediska, které by zajišťovalo osvětu svou expozicí, ale zároveň by i sama stavba byla ukázkovou nízkoenergetickou stavbou s použitím místních přírodních materiálů.

Atelier umístil stavbu tedy pod zem, aby co nejméně narušil krajinný ráz, na střechu pak umístil venkovní expozici věnovanou vodě, kterou koncipoval jako poklidnou zahradu, metaforu posázavské krajiny. Rýhy v terénu vytvářejí zmenšené koryta řeky, do kterých je možné v rámci dětské hry napustit vodu, vytvářet prameny a ty pak stavebnicově svádět do nádrží, mlýnů nebo kaskád.

Do vnitřní expozice se vstupuje terénním zářezem okolo vodní kaskády přes vodní clonu a tunel akvária. Vnitřní prostor je rozčleněn do jednotlivých komor s různými tématy expozic.