5 Expo 2010 v Šanghaji - soutěž - Atelier M1 architekti s.r.o.

Expo 2010 v Šanghaji - soutěž

EXPO 2010 Šanghaj - architektonická soutěž

Návrh řešení pavilonu a expozice České republiky na světové výstavě EXPO 2010 v Šanghaji

Projekt: 2009

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Fasáda je úmysleně minimalistická, na vizualizaci v jedné z variant nočního nasvíceníFasáda je úmysleně minimalistická, na vizualizaci v jedné z variant nočního nasvícení

Hlavním mottem světové výstavy v Šanghaji v roce 2010 byl život ve městě pod heslem: "Lepší město-lepší život". Zároveň k tomuto zadání měla Česká republika svoje vlastní národní téma: "Plody civilizace". Úkolem architektonické soutěže nebylo jen vnější ztvárnění předem daného prefabrikovaného modulu, ale i nalezení libreta vnitřní expozice, hledání vlastních témat a náplně. Atelier se rozhodl ve vnější formě ke kontrastu s většinou ostatních přezdobených pavilonů a vsadil na fakt, že jednoduchost bude v záplavě snahy upoutat naopak osvěžující výjimkou. Vnější plášť je jen minimalistickou bílou plochou s nezbytnými národními symboly, oživený pouze různobarevným měnícím se nasvícením.

Jako téma vnitřní expozice se atelier rozhodl ztvárnit imaginární typické historické maloměsto, se všemi atributy které přináší přirození vrstvení a prorůstání historických epoch, téma zdánlivé nahodilosti, překvapení z nečekaných prostorů, ale i představení úspornosti a schopnosti recyklovat a přetvářet díla předchozích generací, tedy aspekt, který tolik chybí nově vzniklým městům třetího světa a který jezdí obdivovat třeba právě k nám. Do tohoto imaginárního města byly včleněny starší i novodobé dopravní prostředky z dílen českých vynálezců a designerů. Nalezení náplně vnitřní expozice předpokládalo i nalezení vhodných spolupracovníků na následné eventuální realizaci : grafik Aleš Najbrt, výtvarník Michal Novotný, designér Maxim Velčovský nebo divadelnící bratří Formanové.