5 Škola architektury VUT Brno - soutěž - Atelier M1 architekti s.r.o.

Škola architektury VUT Brno - soutěž

Architektonicko-urbanistická soutěž na řešení souboru staveb v areálu VUT v Brně, Údolní 53

Studie:10/2006

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Nová škola architektury jako život a tvoření v zahraděNová škola architektury jako život a tvoření v zahradě
V roce 2006 se atelier zúčastnil architektonické soutěže na komplex budov Vysokého učení technického. Jednalo se o fakultu architektury, fakultu výtvarných umění, centrum vzdělávání a poradenství-část rektorátu a ústav soudního inženýrství Náš projekt se zaměřil na nové vhodnější prostory především pro fakultu architektury a studenty výtvarného umění. Konceptem návrhu jsou tři kruhové stavby s ateliery a aulou pro výtvarníky. Studenti v atelierech tráví převážnou část dne, je to stěžejní místo jejich studia, často zde i přespávají a potřebují prostor pro koncentraci a inspiraci. Právě takové by mohly být pavilony v zahradě, každý světem sám pro sebe, s možností tvořit i venku, být protikladem dlouhých chodeb a  uniformních učeben stávající budovy.