5 Univerzita Pardubice - soutěž - Atelier M1 architekti s.r.o.

Univerzita Pardubice - soutěž

Fakulta Chemicko-technologická Univerzity Pardubice

architektonická soutěž 2002

3. místo

01 Pardubice01 Pardubice