5 Rekonstrukce parku Střed v Mostě - Atelier M1 architekti s.r.o.

Rekonstrukce parku Střed v Mostě

Autoři: Pavel Joba, Jakub Havlas, Jan Hájek

Spolupráce na návrhu: MgA. Michal Tichý, ing. arch. Jakub Straka

12/2015 – 03/2016

Rekonstrukce parku Střed v MostěRekonstrukce parku Střed v Mostě

Hlavní navrhovanou dominantou a novým kompozičním prvkem parku „Střed“ je kruh – prstenec o vnitřním průměru 88 m, se zastřešeným loubím a zpevněnou plochou z dilatovaného betonu s protiskluznou povrchovou úpravou. Prstenec tvoří přirozené ohnisko, ke kterému se sbíhá nová cestní síť parku. Uvnitř prstence je travnatá plocha s automatickým závlahovým systémem, a tartanové terénní prvky v podobě různobarevných kopců – sopek, které jsou inspirované místním místní krajiny. Ve středu prstence se nachází centrální kruhová plocha o průměru 20 m s tartanovým povrchem. Uvnitř plochy jsou skupiny vodních trysek. V severní části prstence je pod rozšířenou střechou loubí umístěn edukační pavilon, před kterým je stupňovitý útvar s tartanovým povrchem, vytvářející malý amfiteátr.