5 Urbanistická studie Chodov - Atelier M1 architekti s.r.o.

Urbanistická studie Chodov

Objednatel: Penta Investments, s.r.o.

Urbanistická studie ChodovUrbanistická studie Chodov

Zadáním objednatele bylo zpracovat urbanistickou studii využití pozemků kolem ulice Opatovské, v Praze 11 - Chodově.

Stávající zástavba v řešené lokalitě pochází v přelomu 70. a 80.let a je tvořená bytovými domy z prefabrikovaných panelů s 11 – 14 ti NP. Kolem hlavní ulice (Opatovská) jsou umístěné nižší (2. – 3.NP) objekty služeb a občanské vybavenosti. Severně od Opatovské je to dvojpodlažní objekt s obchody a supermarketem Billa, s kterým sousedí 1-2 podlažní objekty restaurace a pizzerie. Následuje třípodlažní panelový objekt polikliniky s lékárnou. Velká část jižní strany Opatovské ulice přiléhají k řešenému území, je tvořena 180m dlouhým dvoupodlažním skeletovým objektem s parkovištěm (přízemní část) a ochozem s obchody (patro). Na tento objekt navazuje 4 podlažní kulturní dům s knihovnou a restaurací v posledním podlaží. Na křižovatce s Bohúňovou ulicí je přízemní objekt diskontní prodejny potravin.  Obě strany Opatovské ulice ve sledovaném území, jsou propojené třemi lávkami pro pěší, v rozestupu cca 180 -190m. Parter kolem ulice je současném stavu prakticky mrtvý, protože veškeré obchody, služby a občanská vybavenost je lokalizována v objektech 4-5m nad úrovní ulice. Pohyb chodců mezi zastávkami MHD a jednotkami obchodu a služeb je značně komplikován nutností překonávat výškové rozdíly. Bylo by žádoucí, aby nová zástavba v dané lokalitě tento stav zlepšila.