5 Nuselský pivovar - Atelier M1 architekti s.r.o.

Nuselský pivovar

Architektonicko - urbanistická studie konverze areálu Nuselského pivovaru v Praze.

04/2017 - 06/2017

pivovar Nuslepivovar Nusle

Návrh dostavby městské čtvrti na místě současného brownfieldu. Kombinace rekonstrukce památkové chráněných objektů s novou zástavbou. Kombinace bydlení, služeb, obchodů a administrativy. Plocha řešeného území 2,8 ha. Klient: Penta Investment s.r.o.