5 Revitalizace Karlova náměstí - Atelier M1 architekti s.r.o.

Revitalizace Karlova náměstí

Studie revitalizace Karlova náměstí v Praze - 3. místo v soutěžním dialogu

Spolupráce s Buro Sant en Co (NL) a atelierem Promika

Revitalizace Karlova náměstíRevitalizace Karlova náměstí

Projekt celkové koncepce Karlova náměstí. Řešení zeleně, parkování, návrh architektonických prvků v parku a městského mobiliáře, osvětlení, zastávky MHD (tram, BUS), celkové dopravní řešení, návaznost na výstupy z metra B. Řízení se soutěžním dialogem na projektovou a inženýrskou činnost.