5 Tesla Park - Atelier M1 architekti s.r.o.

Tesla Park

Urbanisticko - architektonická studie využití areálu Tesla Hloubětín, Praha 9

Tesla ParkTesla Park

Koncept nového obytného souboru na místě bývalé továrny Tesla lze charakterizovat jedním slovem PARK. Obytné stavby PARK rámují, nemají však ambici být ústředním nebo dominantním prvkem. PARK prochází celým areálem a stává se tak pro celou přilehlou čtvrť místem klidu a odpočinku, těžištěm i oázou. Střed areálu zůstává jako zelené plíce a odpočinková zóna volný, zatímco obytné budovy jsou umístěny okolo.