Územní studie Mladá Boleslav

.

..

Územní studie brownfieldu u řeky Jizery v Mladé Boleslavi, prosinec 2018