5 Budoucnost centra Brna - mezinárodní architektonická soutěž - Atelier M1 architekti s.r.o.

Budoucnost centra Brna - mezinárodní architektonická soutěž

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Spolupráce na návrhu: ing. arch. Jakub Straka, Vojtěch Šaroun, Martin Utíkal, MgA. Michal Tichý

Poděkování: doc. Ing. arch. Patrik Kotas za konzultace

 

12/2015 – 04/2016

 

3. místo

 

Klíčovým prvkem návrhu je rozšířená vodní plocha Svratky v ústředním parku.

Budoucnost centra Brna - mezinárodní architektonická soutěžBudoucnost centra Brna - mezinárodní architektonická soutěž

Město

Na jihu od centra roste atraktivní, živá a pestrá obytná čtvrt pro desítky tisíc obyvatel.

Bude mít ulice a náměstí se stromy, hřiště, vodní plochu, bary, kavárny, školky, školy, sportovní a kulturní stavby, pěší blízkost historického centra i velký park a pro sport a relaxaci.

Parcelace tradičního městského formátu umožní kombinovat bydlení, služby, business a umožní postupné liberální budování čtvrti, tak aby mohla fungovat již od prvních let výstavby.

 

Železnice a nádraží     

Město si musí zafixovat železniční koridory a správnou polohu nádraží s perspektivou dalších min. 200 let růstu pro aglomeraci s více než milionem obyvatel. Pro polohu budoucího nádraží doporučujeme využít existující rovný úsek trati v Malé Americe, umožňující umístění i pro budoucnost dostatečného počtu rovných a dlouhých nástupišť ve dvou úrovních. Nádraží v této poloze bude kvalitně ze všech čtyř stran i z centra přístupné dopravou i pěšky a nebude handicapováno zakřivením tratí ani stísněno zástavbou.