5 Campus Leaf - Atelier M1 architekti s.r.o.

Campus Leaf

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

 

Wikipedie:

„Kampus zahrnuje zelené plochy (parky, hřiště), budovy s učebnami a laboratořemi, knihovny, studovnami i studentskými kolejemi. Typický kampus má rozlohu mnoha hektarů a bývá umístěn na okraji velkého města, případně i mimo městskou oblast. Hlavní předností kampusu je soustředění výuky, studia i bydlení a oddělení od městského provozu, což podporuje soustředění na studium a vědecké bádání.“

 

Středoškolský campus, respektive výběrová internátní střední škola je typ instituce, která má staletou tradici především v zemích Velké Británie, v jižním Německu, USA a obecně v západním světě. Na Slovensku ani v Česku tento stavební typ zatím nemá tradici, ačkoliv poptávka se zde již vygenerovala.

 

Obraz campu:

V anglofonním světě je prostředí campu nebo koleje spojeno s obrazem kamenných nebo cihelných domů, se stěnami porostlými břečťanem (odtud název Ivy League), obklopených trávníky a starými košatými duby.

V tomto obrazu archetypu campu hraje klíčovou roli atmosféra klidu, soustředění, harmonie staveb a zeleně. Studenti relaxují nebo studují s knihou v ruce na dobře střiženém trávníku. Archetyp campu lze asociovat s romantickým ideálem propojení staveb a parků do harmonické rovnováhy.

Struktura campu - archetypy:

Výraz „campus“ je latinský a znamená „pole, cvičiště“. Anglicky „camp“ znamená „tábor“. Struktura campu, obdobně jako struktura římského tábora, ale nakonec i přirozená struktura většiny sídel má své organizační archetypy:

a) Střed = Forum. Jakýkoliv tvar pozemku přirozeně vygeneruje trasy a cesty, kterými skrz něj obyvatelé procházejí. Uprostřed sídla (campu, tábora) v místě křížení cest (locus gromae) vzniká střed - těžiště, plocha potřebná pro shromažďování i pro orientaci.

b) Důležité budovy. Uprostřed sídla (campu, tábora) - na foru bývají situovány klíčové budovy (Principia, praetorium) se shromažďovacími prostory.

 

c) Obytné a řadové stavby. V prostoru mezi středem a obvodem bývají rozmístěny obytné stavby (contubernium) a stavby pro práci a provoz.

d) Obvod - vstupy a brány. Uzavřenost nebo otevřenost sídla je moment, který se v historii urbanismu nejvíce vyvíjel a měnil, přesto se archetypy perimetru a brány (jasná hranice sídla, jasné vstupy) objevují i v moderních urbanistických dílech i v tradičních univerzitních campech.

Campus LeafCampus Leaf