5 Park na ostrově Štvanice - Atelier M1 architekti s.r.o.

Park na ostrově Štvanice

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Spolupráce: Barbora Zachovalová, Zuzana Hanušková, Norbert Walter

 

1. Praha a ostrovy

Pražské ostrovy na rozdíl od jiných evropských měst jsou tradičně nezastavěné a zelené. Ostrovní parky jsou plícemi města.Praha se v okolí Štvanice bude dále zahušťovat a dostavovat. Nezastavěný parkový ostrov bude mít v dalších desetiletích a staletích stále větší hodnotu. (analogie s volným prostorem Central parku v New Yorku).

2. Automobilová džungle: Štvanice, magistrála a nábřeží

Štvanice je dnes obklopena hučícím spletencem automobilových komunikací a betonových mimoúrovňových dopravních staveb. Na nábřeží nevidíme chodce ani cyklisty, ale auta a bezdomovce. Přes ostrov, pneumatiky dunící po dlažebních kostkách se valí od severu k jihu tranzitní doprava z celé republiky. Na ostrově nestaví tramvaj a jediný způsob jak se na něj dostat je přijet autem nebo pěšky skrz betonovou džungli. Základním předpokladem oživení ostrova je humanizace okolních nábřeží, přeměna magistrály na bulvár a dokončení okolního města.

3. Ostrov – ucpaný střed

Střed Štvanice je dnes ucpán oplocenou srostlicí tenisových kurtů a stadionů. Pro revitalizaci ostrova je nutné uvolnit jeho střed. Ze dvou srostlých tenisových stadionů doporučujeme odbourat alespoň menší stadion, tak aby ostrovem mohla projít páteřní alej. Hlavní stadion může stát v parku jako pavilonovitý solitér v zeleni. Po dožití doporučujeme i tento stadion odstranit nebo transformovat na plavecký bazén.

4. Vize dokončeného města s ostrovním parkem

Po přeměně magistrály na bulvár je možné zrušit mimoúrovňové silniční konstrukce a protáhnout nábřeží v jedné úrovni, takaby na prvním místě byl chodec. Město lze okolo nábřeží zahustit a dostavět do dokončené formy. O to lépe pak vynikne zelený parkový ostrov. Z nábřeží lze ke špicím ostrova připojit lávky pro pěší. Také na Negrelliho viadukt je možné připevnit lehkou lávku. Ostrov bude v celé délce průchozí díky obnovené platanové aleji.

Ostrov by měl být parkem v celé škále poloh:

- Na západě s výhledem na Hrad společenský prostor. Špice u elektrárny by měla být zpřístupněna veřejnosti.

- Lední plocha (amfiteátr): v místě prvního hokejového stadionu v Čechách navrhujeme navázat na tradici a vybudovat otevřenou lední plochu (hokej, veřejné bruslení). V létě bude prostor sloužit jako scéna pro koncerty nebo místo relaxace s výhledem na Hrad. Funkcionalistická kavárna bude obnovena.

- Pás hřišť promíchaných s bary a kavárnami podél jižního nábřeží ostrova (okolo nejsou obytné domy - venkovní zahrádky kaváren mohou mít neomezenou otevírací dobu) – hřiště pro veřejnost: tenis, basketbal, skatepark, volejbal, malá kopaná atd…). Na jižním nábřeží pás laviček pro slunění a relaxaci.

- Park s volnými travnatými plochami pro hry, jogging, relaxaci – podél celé severní strany ostrova.

- Při severní straně ostrova molo pro kotvení rekreačních plavidel i pro pobyt u vodní hladiny.

- Na východní straně ostrova plovárny a pláž.

Park na ostrově ŠtvanicePark na ostrově Štvanice