5 Milovice - urbanistická studie - Atelier M1 architekti s.r.o.

Milovice - urbanistická studie

Milovice-urbanistická studie nového městského centra

Zadavatel: město Milovice

Studie: 2011-12

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Spolupráce: Markéta Zdebská

Nové centrum Milovic, fialové -prostupné maloměstské bloky, červená -stávající kulturák a městský úřadNové centrum Milovic, fialové -prostupné maloměstské bloky, červená -stávající kulturák a městský úřad

Milovice jsou původně středověká obec, která je silně poznamenaná vznikem vojenského újezdu na počátku 20.století, ve kterém se postupně vystřídala vojska rakouská, československá, německá a nakonec ruská. Město je velmi nesourodou směsicí různého typu zástavby, chybí jasné centrum, ve středu města je většina pozemků nevyužitá nebo jsou zde jen nekoncepčně rozmístěné objekty pro obchod. Město Milovice zahájilo proto v dubnu 2011 pořizování Územního plánu a zadalo vypracování tří variantních urbanistických studií třem architektonickým atelierů. Studie, kterou atelier vypracoval má sloužit jako podklad pro projednání a zpracování plánovaného Územního plánu. Snahou je především vytvořit ze současné noclehárny živé město s centrem, náměstím, ulicemi s obchody a službami, takové město, kde obyvatelé najdou zaměstnání a podmínky pro kvalitní rodinný život i možnosti plnohodnotného trávení volného času. Milovice jsou ve své současné podobě sice levným místem pro život, především díky stovkám volných bytů po odchodu sovětských vojsk, ale další kvalitu už bohužel nenabízejí, přestože mají díky dědictví po armádě obrovské plochy pro další rozvoj i strategickou polohu v blízkosti Hlavního města.

Návrh doporučuje především vybudování klasické blokové uliční zástavby s pravoúhlou uliční sítí, kde se snadno orientuje. Domy by měly mít smíšenou funkcí, malé měřítko max 3-4 podlaží, tedy přesný opak novodobých developerských paneláků s více schodišťovými sekcemi a bez obchodního parteru. V návrhu jsou i dvě nové městské těžiště :náměstí a městský park. Dalším nezbytným atributem města je i vytvoření podmínek pro vznik čtvrti rodinných domků a vilek, kde by mladé rodiny mohly zakořenit v prostředí které si sami vytvoří. Milovice by se měly stát místem pro život místo levné startovní noclehárny, ze které se snaží každý při první příležitosti odejít.