5 Revitalizace parku Na špici - Pardubice - Atelier M1 architekti s.r.o.

Revitalizace parku Na špici - Pardubice

urbanistická studie pro město Pardubice

autoři:Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

spolupráce: Petr Venclovský, Zbyněk Kříž

 

Park Na špici - PardubicePark Na špici - Pardubice

Atelier se měl za úkol revitalizovat území na soutoku Labe a Chrudimky pro rekreaci obyvatel Pardubic. Území je v bezprostřední blízkosti centra města a má i dnes charakter přírodního parku. Bylo tedy v první řadě hlavně potřeba vytvořit dostatečné pěší a cyklistické spojení a napojit území na síť cyklostezek v okolí. Návrh počítá jak s vybudováním lávky přes řeku Chrudimku  tak i přes Labe a snaží sevytvořit  funkční náplě ostrova především jako centra volného času pro obyvtele města. Prostředky pro realizaci jsou velmi limitující, proto z dalších staveb je navržena jen jediná multifunkční budova s restaurací a zázemím pro sportující veřejnost, která je umístěna nad hladinu jezírka Čičák. Pevná i plovoucí mola, posezení u vody s výhledem na řeku, vybudování minipláže ,loděnic, zoo koutku a úprava s doplnění stávajících hřišť by měly vytvořit synergii sportovců, rodin a s dětmi a seniorů přispět k výraznému oživení prostoru. Projekt je ve fázi vydaného územního rozhodnutí a dále se na něm pracuje.