5 Urbanistická soutěž Ruzyně - Atelier M1 architekti s.r.o.

Urbanistická soutěž Ruzyně

urbanistická studie "Ruzyně - nové město"zpracovaná v rámci urbanistické soutěže vypsané MČ Praha 6

září 2010

dopracování soutěže 2012

autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

spolupráce: Monika Čermáková, Markéta Zdebská

Ruzyně - urbanistická studieRuzyně - urbanistická studie

Atelier řešil transformaci poměrně rozsáhlého území na okraji Prahy 6-Ruzyně, v současné době industriální zóna, na novou obytnou čtvrť. Snahou bylo vytvořit kompaktní městskou zástavbu, které se Praze 6 nedostává. Zeleně a rezidenčního bydlení má městská část dostatek, u takto rozsáhlého území se spíš nabízí šance vytvořit silný a soběstačný kus města s živými ulicemi, denním i nočním životem a svébytným charakterem a atmosférou. Šanci na úspěch má tento koncept i díky blízkosti letiště a plánovaném prodloužení metra trasy A. Hlavním urbanistickým motivem a cílem  je vytvoření lokálního centra Prahy 6.

Atelier získal v soutěži nejvyšší ocenění (2. zvýšená cena) a projekt dále pokračuje ve spolupráci s dalšími oceněnými ateliery v pracovním teamu nazvaném "Projektová platforma Ruzyně".