5 Náměstí Svobody ve Znojmě - Atelier M1 architekti s.r.o.

Náměstí Svobody ve Znojmě

Soutěž o návrh úprav Náměstí Svobody ve Znojmě

Studie: červen 2009

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Spolupráce: Norbert Walter, Pavel Brázda, Helena Kalinová 

Skica nového řešení Náměstí SvobodySkica nového řešení Náměstí Svobody

V roce 2009 se atelier zůčastnil architektonicko-urbanistické soutěže na návrh nového řešení prostoru Náměstí Svobody, místa s bohatou historií, bohužel téměř zcela zničeného nevhodnými zásahy v období komunismu. Bezprostřední blízkost krásného a cenného městského jádra i přilehlé sídliště vytvářejí podmínky pro vznik živého centra. Současná podoba je však náměstím jen podle názvu, prostor je bezbřehý bez jasných hranic s mnoha dopravními problémy. Zvolené řešení vychází především z toho, že náměstí bez budov které by mu dávaly jasnou konturu vlastně žádným náměstím není. Prostor je ale tak rozsáhlý, že by jediná plocha nevhodně konkurovala ostatním městským prostorům. Byl proto zvolen koncept, který zaplňuje náměstí několika veřejnými budovami -komerční obchodní centrum, správní budova, bytové domy s obchodním parterem a dostavba lázní , které spoluvytvářejí zákoutí a menší předprostory ke zmenšené ploše hlavného náměstí.

Atelier M1 získal v soutěži 3.cenu. Realizován nebyl zatím ale žádný z návrhů.