5 Urbanistická soutěž Strahov - Atelier M1 architekti s.r.o.

Urbanistická soutěž Strahov

Urbanistická soutěž na řešení Masarykova stadionu a velkého rozvojového území Strahov

Projekt: červen 2008

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Spolupráce: Norbert Walter, Karel Prášil, Petr Tomíček

Nová podoba Strahova s dominantou Masarykova stadionu, obohaceného o bruslařskou dráhu na střeše, venkovními i vnitřními bazény.Nová podoba Strahova s dominantou Masarykova stadionu, obohaceného o bruslařskou dráhu na střeše, venkovními i vnitřními bazény.

Soutěž na novou podobu Strahova vyhlášenou MČ Praha 6 byl zajímavý úkol pro někdejší studenty, kteří prožili několik let na kolejích právě na strahovském kopci. Soutěž měla prověřit možnost využití tohoto unikátního území v těsné blízkosti nejkrásnějších pražských partií. V prvé řadě se jednalo o rozhodnutí jestli má území dále sloužit především sportovcům, v budoucnosti snad i pro potřeby olympijských her, nebo má potenciál pro jinou náplň. První z možností byla celkem rychle zavržená a atelier se rozhodl pro tzv."neolympijskou" variantu. Těžištěm návrhu je zachování obrovského Masarykova stadionu (původně Velký strahovský stadion), postupně přestavovaného z původního dřevěného stadionu, určeného pro Všesokolské slety až po současnou betonovou podobu z období magalomanských spartakiád. Ideou je zahuštění bydlení na strahovském kopci, zpřístupnění sporotvišť široké veřejnosti, vytvoření kvalitního univerzitního kampusu a přeměna stadionu na unikátní centrum tého obytno- rekreačně-sportovní zóny. Projekt počítá například s kvalitním bazénovýmn centrem, obchodním centrem nebo unikátní bruslařskou dráhou na střeše stadionu, který by si měl zvenčí zachovat svojí výrazně rytmizovanou podobu i s charakteristickou dominantou dvou věží.

Atelier získal za tento projekt jedno ze šesti ocenění bez pořadí jednotlivých vítězů.Praha 6 zatím na dalším rozpracování nepokračuje.