5 Nádraží Brno soutěž - Atelier M1 architekti s.r.o.

Nádraží Brno soutěž

Architektonická soutěž na řešení dopravního uzlu v lokalitě Jižního centra v Brně.

projekt 2004

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Spolupráce: Pavel Brázda

 

Nové nádraží - dopravní uzel města BrnaNové nádraží - dopravní uzel města Brna
Architektonická soutěž vypsaná městem Brnem na nové nádraží na periférii v místě zvaném Komárov. Návrh počítá s tím, že okolo nádraží vznikne i nová městská čtvrť. Projekt vytváří řešení pro velký dopravní uzel, integruje železniční a autobusové nádraží do jednoho celku. Atelier chápe nádraží dneška především jako komerční a společenskou zónu, která je s vlastním nádražím v symbióze. Doprava přitáhne množství lidí a obchodní pasáž pomáhá eliminovat negativní jevy, které s sebou velké dopravní uzly přinášejí, jako nízký pocit bezpečnosti, nepořádek společných prostor apod. Dalším specifikem projektu je i vyzdvižení celého železničního nádraží o cca 8 metrů, pod něj je situované nádraží autobusové a hlavním přínosem je především prostupnost celého uzlu ve všech směrech, nevytváří tedy obvyklou rozsáhlou dopravní bariéru. Terminál je vždy velmi výrazným bodem ve městě, pro jeho zdůraznění i jako orientační bod v jinak rovinatém terénu je v návrhu nádraží doplněno věží, které by sloužila kromě administrativy jako výtvarný objekt, maják, symbol nového nádraží.