5 SPA & WELLNESS hotel **** Ostravice - Atelier M1 architekti s.r.o.

SPA & WELLNESS hotel **** Ostravice

Studie výtvarného řešení horského hotelu Válcovny Frýdek-Místek na čtyřhvězdičkový hotel Spa & Wellness. Ostravice, okr. Frýdek - Místek.

SPA & WELLNESS hotel **** OstraviceSPA & WELLNESS hotel **** Ostravice

Výtvarné a hmotové řešení

Stávající hotel se vyznačuje výraznou siluetou dvou střešních hřebenů, které mohou připomínat horské hřbety.

Z kapacitních důvodů navrhujeme nové řešení střešních hmot, tak aby v hotelu mohla vzniknout tři plnohodnotná podlaží s pokoji pro hosty. Dnešní charakteristický znak –siluetu dvou střešních hmot– analogii křivky horských hřbetů však nové řešení stále drží, průběh linie hřebenů je nyní ještě více podobný tvarům beskydských kopců.

Po konzultaci s investorem jsou v maximální možné míře zachovány nosné konstrukce stavby, v nově nadezděných částech je použit stejný formát okenních otvorů jako v stávajícím stavu. Fasáda objektu je navržena dřevěná, z materiálu vyskytujícího se v okolních lesích (modřín, popř. jiná dřevina), sokl objektu je obložený kamenem (místní těšínský pískovec). Okna doporučujeme opatřit dřevěnými okenicemi.  Střešní krytinu navrhujeme z kovových hliníkových šindelů tmavě šedé barvy nebo z měděných drážkovaných plechů. Stávající balkony navrhujeme z tvarových a provozních důvodů odstranit, jednak aby bylo dosaženo čistšího tvaru stavby, mimoto by při zateplování objektu stávající balkony působily jako kolizní prvky s tepelným mostem.

 

V návrhu interiérů klademe důraz na jedinečný horský charakter hotelu – v pokojích použití dřevěných podlah z širokých hoblovaných prken namísto paušálních hotelových koberců. Ve společných prostorách hotelu navrhujeme pracovat s obklady stěn z javoru, podlahami  z břidlice nebo místního pískovce a podobně jako v pokojích z širokých masivních modřínových prken. Společným znakem pro design interiérů je snaha vytvořit příjemné neformální prostředí s dominantním působením přírodních materiálů, kvalitu budeme hledat v pohodlnosti, autentičnosti materiálů a  kvalitě jejich opracování, nikoliv v nablýskaných dekoracích a imitacích.

 

Dispozičně-provozní řešení

V 1.NP  navrhujeme zachovat pozici stávajícího vstupu, na který navazuje vstupní lobby s recepčním pultem a administrativním zázemím. Z prostoru lobby lze pokračovat do konferenční, nebo restaurační části hotelu, případně nahoru k pokojům nebo dolů do baru nebo wellness-studia. V místě stávajícího schodiště je navrženo nové schodiště a nezbytný evakuační výtah (pro více než 3 nadzemní podlaží povinnost – dle vyhlášky 137 Obecné technické předpisy pro výstavbu).

Dispoziční řešení ubytovací části vychází z  rastru stávajících oken objektu. Ten zásadním způsobem limituje dělení na jednotlivé pokoje. Stávající velikosti pokojů nesplní požadavek vyhlášky na velikosti pokojů pro čtyři ani pro tři hvězdičky. Proto je navrženo nové dělení dispozice příčkami – do nosných konstrukcí se prakticky nezasahuje. V návrhu  se většinou střídají pokoje s jedním a dvěma okny. Stávající objekt umožňuje při dodržení standardů čtyřhvězdičkového hotelu umístit v jednom podlaží 13 pokojů s vlastním hygienickým zázemím a předsíní.

Společné prostory hotelu a technické zázemí budou svou velikostí a kapacitou přizpůsobeny plošným možnostem stávajícího objektu.

Prostory v 1.PP  jsou určeny spa & wellness aktivitám a skladovému zázemí hotelu. Jsou zde centrální šatny, bazén, fitness, vířivka, sauna a prostory pro masáže a relaxaci. Mimoto je zde umístěn bar s možností propojení vnitřním schodištěm s restaurací. Ze všech těchto prostor je možný přímý výhled a výstup do venkovního areálu. Bar může být koncipován jako „sport-bar“ , s nabídkou občerstevní pro venkovní tenisové kurty, bazén, fittness i wellness.

 

Kapacitní údaje:

Kapacita typického ubytovacího podlaží: 13 pokojů x 2 lůžka + (7 x přistýlka) = 26 lůžek+7 x přistýlka/ podlaží.

 

Kapacita hotelu 3 ubytovací podlaží  x 26 lůžek = 78 lůžek **** + 21 x přistýlka

Kapacita restaurace: 100 míst

Kapacita baru: 57 míst

Konferenční místnost: 50 -60 míst (předělitelná mobilní příčkou na 2 místnosti)