5 Revitalizace parku U Kaštanu - Atelier M1 architekti s.r.o.

Revitalizace parku U Kaštanu

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Spolupráce: Jakub Straka

 

Studie se zabývá návrhem veřejných prostranství a přilehlých prostor k objektu Kaštan na pražském Břevnově. Dům u Kaštanu, původně hostinec, je budova která vznikla pravděpodobně během přestavby Břevnovského kláštera. Stavba byla pozměněna v roce 1955, kdy musela být její část ubourána při výstavbě Bělohorské ulice. V devadesátých letech po rekonstrukci se z domu stalo kulturní centrum Prahy 6, čemuž dnes budova a její okolí vůbec neodpovídá.

K objektu sice přiléhá rozměrná terasa, jenže zde chybí propojení s přízemím stavby, které by mohlo nabídnout kontakt napříč objektem nebo umístění zázemí restaurace. Chybí zde odbytová plocha, která by umožnila celoroční provoz kavárny nebo restaurace a zároveň odclonila hluk z Patočkovi ulice. Na terasu, která přiléhá k objektu není bezbariérový přístup. Park za Kaštanem je tmavý a nepřitažlivý. V ulici Bělohorské chybí stromořadí, které by zútulnilo velkou asfaltovou plochu, jenž je zde v současnosti. Ve špici území je zpustlý parčík s rozpraskanými asfaltovými chodníčky a nevyužitý trávník sevřený dvěma dopravně velmi zatíženými ulicemi. Celý tento stav území vůbec neodpovídá významu objektu.

Revitalizace parku U KaštanuRevitalizace parku U Kaštanu