5 ZÚ ČR Washington - soutěž - Atelier M1 architekti s.r.o.

ZÚ ČR Washington - soutěž

Studie zastupitelského úřadu České republiky v Washingtonu 

architektonická soutěž 07/2009

Autoři: Pavel Joba, Jan Hájek, Jakub Havlas

Pohled na nejvýše položenou reprezentativní část budovy s kruhovým předjezdemPohled na nejvýše položenou reprezentativní část budovy s kruhovým předjezdem
Stávající zastupitelský úřad a rezidence velvyslance jsou umístěny na rozsáhlém pozemku, který má charakter anglického parku. Stávající budova zastupitelství je nevyhovující a byla navržena k demolici. Na novou stavbu vypsalo Ministerstvo zahraničí architektonickou soutěž, které se zúčastnilo cca 50 návrhů. Řešení Atelieru byla stavba respektující především okolní park a svah ve kterém je situován. Objekt neměl být masivním monoblokem, přestože bezpečnostní podmínky nedovolovaly přílišnou rozvolněnost. Stavba tedy kopíruje svojí terasovitostí svah, každý ze tří stupňů představuje jeden funkční celek, bydlení, administrativu a reprezentaci. Vnitřní atria jednotlivé části stavby propojují, ale zároveň přinášejí přirozený filtr a přechod mezi jednotlivými funkcemi.